חשוב! ביצים של מעוף חשודים בסלמונלה


(moran dahan) #1

חשוב! הביצים של יש מעוף חשודים בסלמונלה, נמכרו כמה ביצים כאלו בקואופ. אלו שבחנות נזרקו, תבדקו במקררים ותזרקו גם. ותפיצו בבקשה.